10ª reunió del Grup Local i primer esborrany del Pla d’Acció

La 10ª reunió del Grup Local es va celebrar de manera telemàtica el dimecres 02 de febrer

Durant la primera part de la reunió, es va parlar sobre el contingut i les conclusions de la reunió transnacional de la xarxa celebrada els dies 24-25 de novembre.

Aquesta reunió va ser la “Mid-Term meeting”, i per tant, va servir per a reflexionar sobre l’evolució del global del projecte i posar en comú els aprenentatges dels diferents socis de la xarxa.

D’altra banda, la reunió va tenir com a focus temàtic la relació entre la Mobilitat i la Salut, explorant els diversos aspectes de l’entorn urbà que incideixen sobre el model de mobilitat i, per tant, sobre la salut.

A continuació es va explicar que els dies 9-10 de febrer tindria lloc la reunió d’intercanvi (City-to-City) entre les ciutats de Pärnu, Bradford i Vic.

En aquesta ocasió, la ciutat britànica i estònia visitaran Vic.

Es va compartir l’agenda prevista pels dos dies de reunió, i es va convidar a tots els membres del Grup Local a participar-hi.

La segona part de la reunió es va dedicar a presentar i comentar el contingut de l’esborrany del Pla d’Acció.

Abans de Nadal es va enviar a tots els membres del Grup Local el document amb l’esborrany del Pla d’Acció, i durant la reunió es va fer un petit resum de la seva estructura i contingut, seguit d’una activitat per a recollir els comentaris i observacions de tots els membres del Grup. Després de 9 reunions amb el Grup Local, s’han identificat un total de 58 activitats, organitzades en 12 Accions en funció dels seus objectius.

Les 12 Accions són les següents:

OBJECTIU 1: Millora de la salut física:

 • Millora dels accessos
 • Continuïtat i millora dels camins
 • Comunicació i promoció de les rutes i camins

OBJECTIU 2: Millora de la Salut Mental:

 • Programació regular d’activitats
 • Relació amb els equipaments i la zona industrial
 • Promoció de la zona verda
 • Millora dels serveis i la infraestructura

OBJECTIU 3: Millora de la salut Ambiental

 • Pacificació del trànsit i gestió de la mobilitat
 • Millora de l’entorn natural i la biodiversitat
 • Campanyes per la protecció del medi ambient

OBJECTIU 4: Avaluació de l’Impacte en Salut

 • Disseny , seguiment i avaluació

OBJECTIU 5: Coordinació i estratègia

 • Coordinació entre els diferents agents implicats i les diverses actuacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.