Acció a Petita Escala

En el marc del projecte europeu URBACT Healthy Cities (urbact.eu/healthy-cities), del 15 al 26 de setembre tindran lloc diverses accions de caràcter temporal per a donar a conèixer el projecte i la zona del Puig dels Jueus.

D’una banda s’instal·laran unes portes d’entrada en els diferents accessos al parc. D’altra banda, es marcaran uns recorreguts al terra, amb origen a diferents punts de la ciutat, acompanyats de plafons informatius, i espais fixes d’informació al llarg del recorregut.

A més, coincidint amb els dos caps de setmana, estan previstes diverses activitats obertes a la ciutadania, i emmarcades en les activitats de celebració dels 10 anys de l’anella verda i la Setmana Europea de la Mobilitat:

El 18 de setembre es realitzarà l’activitat Instal·lació de capses-niu. L’activitat, d’unes 2h de durada consistirà en un recorregut per la zona del Puig dels Jueus, al llarg de la qual es col·locaran les 27 capses-niu per a diferents espècies d’ocells, realitzades amb la col·laboració d’Osonament-Areté

El diumenge 19 de setembre tindrà lloc la Caminada Saludable. Es tracta d’una caminada des del CAP-Remei fins al puig dels Jueus, seguint un dels itineraris marcats en el paviment.

El dissabte 25 de setembre, amb el nom de Cultura & Natura per la salut,  tindrà lloc l’espectacle de música de petit format amb Lia Sampai i Adrià Pagès.

Aquestes activitats, a més de donar a conèixer la zona del Puig dels Jueus, volen donar a conèixer les diferents dimensions de la salut relacionades amb l’entorn urbà: La salut física, a través de la mobilitat activa (Caminada Saludable), la salut mental a través de la seva relació amb la cultura (cultura&natura per la salut), i la salut ambiental, relacionada amb la millora de la biodiversitat (instal·lació de capses niu). 

De fet, la nostra salut i l’entorn on vivim estan estretament relacionats. S’estima que gairebé un 70% dels determinants de la nostra salut depenen de l’espai i l’entorn en el qual desenvolupem la nostra vida; és a dir, la combinació entre hàbits de vida, relacions socials i entorn construït-natural. Aquests factors incideixen sobre la salut entesa des d’un punt de vista transversal: salut física, mental i ambiental.

La xarxa de ciutats del projecte europeu URBACT Healthy Cities (https://urbact.eu/healthy-cities), liderada per la ciutat de Vic i formada per formada per 9 ciutats europees, té l’objectiu d’aprofundir en la relació entre la Salut i l’entorn urbà, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones des de la planificació urbanística i el disseny de la ciutat.

Al llarg dels dos anys i mig de durada del projecte, cadascuna de les ciutats participants desenvolupa un Pla d’Acció centrat en un tema d’interès per a la ciutat.

Vic centra el seu Pla d’Acció en la millora i recuperació integral de tota la zona del Puig dels Jueus.  Amb l’objectiu de convertir-lo en un espai per a la ciutadania, integrat amb la resta de zones verdes de la ciutat, el Pla d’Acció del Puig dels Jueus té en compte aspectes relacionats amb el disseny de l’espai lliure, la qualitat de la vegetació, la protecció de la biodiversitat, l’accessibilitat, la connectivitat amb la resta de la ciutat o els usos de l’espai.

8ª reunió del Grup Local. Definint el Pla d’Acció del Puig dels Jueus

La 8ª reunió del Grup Local del projecte URBACT va tenir lloc el dia 22 de juliol. Malgrat la intensa calor, la reunió va tenir lloc al Puig dels Jueus.

 • Es van visitar diversos espais de la zona, començant pel nou accés que s’habilitarà en breu i que permetrà accedir a la zona des del final del carrer Mossèn Llorenç Vilacís.

Aquest nou accés, molt proper a la part posterior de l’hospital, permetrà accedir a una esplanada situada just davant del propi Puig dels Jueus des de la qual es podrà tenir accés a la xarxa de camins de la zona.

Durant la reunió es va parlar especialment sobre la necessitat de connectar més i millor els diversos camins, així com d’habilitar-ne de nous per a fer possible la connexió est-oest i enllaçar els camins existents.

Durant la visita es van posar en comú els diversos aspectes que han anat apareixent al llarg de les reunions temàtiques que s’han dut a terme des del gener d’aquest any: mobilitat, connectivitat, qualitat ambiental, biodiversitat, usos i activitat.

Al llarg de les reunions del darrer any, s’han arribat a proposar gairebé 60 accions per a ser incloses en el Pla d’Acció Integrat del Puig dels Jueus.

Per tal de prioritzar-les i valorar-ne la seva viabilitat, es va distribuir una enquesta, per tal de

valorar l’IMPACTE POTENCIAL que tindrien cadascuna d’elles, i també el GRAU DE DIFICULTAT que suposaria la seva implementació.

Alguns dels temes que es van tractar amb els assients a la reunió van ser:

 • Els pros i contres  de realitzar noves plantacions d’arbres
 • la necesistat d’equipar millor els espais d’ombra,
 • les campanyes de comunicació per al correcte ús de l’espai,
 • els nous camins necessaris per a completar la xarxa existent, 
 • els possibles itineraris circulars.
 • la necessitat de dotar l’Hospital amb un accés des del nord
 • les possibles adaptacions de l’aparcament per a integrar-lo millor en l’entorn.
 • la continuitat de l’anella verda pel nord, i la seva connexió amb al riu Gurri.

Un espai per a la Salut. Usos i activitats

La 7ª reunió del Grup Local del projecte URBACT va tenir lloc el dia 25 de maig, i es va centrar a parlar sobre els usos i les activitats més adequades per a dur a terme en l’entorn del Puig dels Jueus.

 • Des del punt de vista de la salut, els diferents usos i activitats, poden generar impactes sobre la salut física, mental i ambiental. Per això és important tenir en compte aquesta perspectiva a l’hora de pensar els possible usos de l’espai.

Durant la reunió, es van valorar diversos espais de la zona del Puig dels Jueus, reflexionant sobre els usos més adequats per a cadascun d’ells.

A continuació es va dur a terme una activitat per a distribuir els usos i les activitats que havien estat suggerits en reunions anteriors, entre els diferents espais de la zona, i alhora aportar idees per a potenciar l’impacte positiu sobre la salut:

Després de l’activitat es van posar en comú algunes de les conclusions:

 • Usos diferenciats entre aquells espais més propers al sòl urbà, i ja parcialment transformats, i els espais més allunyats i de caràcter més natural
 • Accessibilitat des dels equipaments, i especialment des de l’Hospital.
 • Necessitat de posar en comú tots els aspectes que han anat apareixent al llarg de les reunions anterior.
 • Identificar clarament els itineraris i els camins

La Qualitat Ambiental i la Biodiversitat al Puig dels Jueus

La 6ª reunió del Grup Local de Vic, celebrada el dia 23 de març es va dedicar a parlar sobre els aspectes de qualitat ambiental i biodiversitat a tenir en compte en la redacció del Pla d’Acció del Puig del Jueus.

A la reunió es va comptar amb la presència de dos experts. D’una banda, l’Albert Palou, president del Grup de Naturalistes d’Osona (GNO), i de l’altra, en Martí Franch, biòleg de l’Institut Català d’Ornitologia.

L’Albert Palou va presentar els diferents hàbitats existents a la zona, les seves característiques i els punts de debat relacionats amb la gestió que cal fer de l’espai i la vegetació a protegir i potenciar:

Imatges de la presentació d’Albert Palou

D’altra banda, en Martí Franch va posar en valor la importància de la zona del Puig dels Jueus des del punt de vista de la fauna que hi habita o que hi troba refugi en algun moment durant les migracions. A la zona del Puig dels Jueus s’hi han identificat fins a 160 espècies d’ocells, però també fins a 40 espècies de papallones, així com libèl·lules, rèptils i mamífers. Tot i que no s’ha fet mai un estudi de la biodiversitat de la zona, la riquesa és evident.

Tot seguit, es va dur a terme una activitat en grups reduïts per tal de determinar objectius i proposta d’accions relacionades amb els diferents aspectes presentats:

Tot seguit, es va dur a terme una activitat en grups reduïts per tal de determinar objectius i proposta d’accions relacionades amb els diferents aspectes presentats:

 • La Bassa
 • El turó del Puig dels Jueus
 • L’Anella verda
 • Il·luminació
 • Camins i infraestructura
 • Biodiversitat-Fauna
 • Biodiversitat-flora i vegetació
 • Agricultura

A continuació es van compartir els temes de debat de cadascun dels grups.

Alguns dels temes tractats van ser: la necessitat de conservar els marges i el valor de les comunitats herbàcies com a connectors; la gestió dels espais respectuosa amb la diversitat vegetal; la diferenciació dels usos en els espais; la identificació clara dels itineraris i els camins; la incompatibilitat amb actes massius; la conservació de l’activitat agrícola no intensiva o l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

En les properes reunions es seguirà aprofundint en aquests temes per tal d’arribar a un consens en les accions previstes.

La Mobilitat centra el debat durant la 5ª reunió del Grup Local URBACT

El 28 de gener va tenir lloc una nova reunió (telemàtica) del Grup Local del projecte.

En aquesta ocasió, i seguint el calendari aprovat en el Full de Ruta del projecte, la reunió va tractar sobre la mobilitat i la connectivitat al voltant de la zona del Puig dels Jueus i dels equipaments sanitaris.

Es van debatre els principals problemes derivats de la mobilitat, i es van abordar possibles solucions per a incorporar-les en el futur Pla d’Acció de la zona.

Us dies abans de la reunió es va distribuir entre els membres del Grup Local una enquesta per a valorar diferents qüestions:

També es van valorar les possibles alternatives per a millorar l’accés als equipaments sanitaris, i reduir el trànsit a la Ronda Camprodón:

I es van valorar propostes relacionades amb la mobilitat i els accessos al parc:

En aquesta ocasió es va comptar amb dos convidats experts a la reunió. D’una banda, l’arquitecta urbanista Núria Oliver, que va explicar els antecedents urbanístics de tota la zona, així com els reptes que es van afrontar durant la redacció del POUM.

D’altra banda, durant l’activitat posterior en grups reduïts, que va servir per a debatre les possibles alternatives, es va incorporar l’expert en mobilitat Màrius Navazo, que va aportar el seu punt de vista extern al debat.

Com a conclusió de la reunió, cada grup va acordar aquelles mesures que es consideraven imprescindibles d’aplicar, i es van identificar aquelles altres que resten pendents d’un debat posterior, un cop analitzats la resta d’aspectes a tenir en compte, i que seran objectes de les reunions temàtiques d’aquest primer semestre de 2021.

Nova Reunió del Grup Local i 1ª reunió temàtica del grup ‘landscape&greening’

El passat 19 de novembre va tenir lloc una nova reunió del Grup Local del projecte URBACT. En aquesta ocasió, la reunió va servir com a preparació de la reunió temàtica transnacional dels dies 25 i 26 de novembre, i també va servir per a consensuar les temàtiques de les properes reunions i el ‘full de ruta’ per al proper any.

Imatges de la 4a reunió del Grup Local URBACT – 19 de novembre

Dins de la xarxa ‘Healthy Cities’, formada per 9 ciutats d’arreu d’Europa, s’han organitzat uns grups temàtics per a tractar específicament sobre temes més concrets. La ciutat de Vic forma part del grup temàtic ‘landscape&greening’ (paisatge i verd) juntament amb les ciutats de Pärnu (EE) i Alphen aan den Rijn (NL).

Les tres ciutats d’aquest grup temàtic comparteixen el fet que estan centrant els seus plans d’acció en temes relacionats amb les zones verdes de la ciutat.

Els altres dos grups temàtics de la xarxa són ‘mobility&connectivity’, format per les ciutats de Bradford (UK), Farkadona (GR) i la Planning Authority de Malta; i el grup temàtic ‘lifestyle’, format per Loulé (PT), Anyksciai (LT) i Falerna (IT).

Durant els dies 25 i 26 de novembre va tenir lloc la primera reunió temàtica simultània dels tres grups. Cada grup es va trobar per separat, per a tractar sobre els temes específics, i el segon dia, es van posar en comú les conclusions derivades de les tres reunions.

En aquesta reunió temàtica transnacional també hi van poder participar representants dels Grups Locals de les diferents ciutats.

El projecte URBACT alterna les reunions a nivell local amb les reunions a nivell transnacional amb la resta de ciutats de la xarxa, com a metodologia per a treballar en el Pla d’Acció propi de cada ciutat.

Es tracta d’avançar en les propostes a nivell local, utilitzant els coneixements que aporta l’intercanvi transnacional.

Imatges de la 1ª reunió temàtica ‘landscape&greening’ 25-26 de novembre

El grup local avança en la definició d’objectius per millorar l’entorn del Puig dels Jueus

El grup local de treball de Vic que participa en el projecte de la xarxa europea Healthy Cities es va reunir ahir per seguir avançant en la definició del Pla d’Acció Integral que ha de concretar mesures per a la millora del Puig dels Jueus i els seu entorn. En la reunió d’ahir, que es va fer online, es va avançar en la definició dels objectius principals pel què fa a millores d’accessibilitat i connectivitat, tractament de l’espai natural, usos i activitats i comunicació. Alguns dels objectius que es van apuntar van en la línia de millorar la integració de l’espai amb la xarxa d’espais naturals de Vic, millorar l’accés des de la ciutat i des dels equipaments sanitaris que hi confronten o donar a conèixer l’espai mitjançant la programació d’activitats.

Està previst que al llarg de les properes reunions s’aprofundeixi en la concreció d’aquestes propostes, així com en la definició de les accions necessàries per a assolir-los. Es tracta de la tercera reunió del grup local, des que fa un any es va iniciar aquest projecte adscrit al programa europeu Urbact. El grup està integrat per responsables d’equipaments que estan a l’entorn del Puig dels Jueus, representants d’escoles, associacions de veïns, grups ambientalistes, representants dels diferents grups polítics del consistori i diversos departaments municipals.

D’altra banda, en la sessió d’ahir també hi va intervenir Sofia Aivalioti, una de les assessores de la xarxa Healthy Cities, que va explicar al grup local la metodologia que es vol desenvolupar, al llarg d’aquest projecte europeu, per mesurar l’impacte que té en la salut la planificació urbanística. I és que “la xarxa Healthy Cities, liderada per Vic i integrada per 9 ciutats europees, té com a eix principal millorar la salut de les persones a través de la planificació urbanística”, com recorda la regidora d’Urbanisme, Mobilitat i Projectes Internacionals, Fabiana Palmero. Cada ciutat membre de la xarxa Healthy Cities ha d’elaborar un Pla d’Acció Integral per implementar millores relacionades amb l’urbanisme i la salut. En el cas de Vic aquest Pla es centra en la recuperació integral del Puig dels Jueus. Les altres ciutats que formen part de la xarxa són: Loulé (Portugal), Bradford (Anglaterra), Alphen aan den Rijn (Holanda), Pärnu (Estònia), Anyksciai (Lituània), Farkadona (Grècia), Falerna (Itàlia) i Planning Authority Malta (Malta).

I és que la xarxa Healthy Cities, liderada per Vic i integrada per 9 ciutats europees, té com a eix principal millorar la salut de les persones a través de la planificació urbanística. Cada ciutat membre de la xarxa Healthy Cities ha d’elaborar un Pla d’Acció Integral per implementar millores relacionades amb l’urbanisme i la salut. En el cas de Vic aquest Pla es centra en la recuperació integral del Puig dels Jueus. Les altres ciutats que formen part de la xarxa són: Loulé (Portugal), Bradford (Anglaterra), Alphen aan den Rijn (Holanda), Pärnu (Estònia), Anyksciai (Lituània), Farkadona (Grècia), Falerna (Itàlia) i Planning Authority Malta (Malta).

Visita al Puig dels Jueus del grup local que participa en el pla d’acció per millorar aquest entorn

La xarxa Healthy Cities, liderada per Vic i integrada per 9 ciutats europees, segueix avançant en el seu objectiu de millorar la salut de les persones a través de la planificació urbanística. Aquest dimarts, el grup local de Vic que participa en aquesta xarxa va fer una visita al Puig dels Jueus, la zona en la que vol incidir la nostra ciutat a partir d’aquest projecte adscrit al programa europeu Urbact.

Responsables d’equipaments que estan a l’entorn del Puig dels Jueus, representants d’escoles, associacions de veïns, grups ambientalistes, representants dels diferents grups polítics del consistori i diversos departaments municipals van participar en aquesta visita, organitzada per l’equip coordinador del projecte Healthy Cities, i van poder valorar i posar en comú diversos aspectes de la zona com l’accés, els usos i activitats que s’hi duen a terme, la qualitat de la seva biodiversitat i la neteja, entre d’altres.

Cada ciutat membre de la xarxa Healthy Cities ha d’elaborar un Pla d’Acció Integral per implementar millores relacionades amb l’urbanisme i la salut. En el cas de Vic aquest Pla es centra en la recuperació integral del Puig dels Jueus, una gran zona verda de la ciutat. El Pla s’ha d’enllestir en el termini de dos anys. El grup local té previst un total de 10 reunions per contribuir activament en la realització d’aquest projecte.

Les altres ciutats que formen part de la xarxa són: Loulé (Portugal), Bradford (Anglaterra), Alphen aan den Rijn (Holanda), Pärnu (Estònia), Anyksciai (Lituània), Farkadona (Grècia), Falerna (Itàlia) i Planning Authority Malta (Malta).

S’inicia la segona fase del projecte europeu Healthy Cities

La xarxa europea Healthy Cities, que lidera Vic, ha iniciat la segona fase del seu projecte sobre salut i planificació urbanística amb una reunió en línia amb els socis que la integren. Aquesta segona fase ha de culminar amb un Pla d’Acció Integral que cada soci ha de tenir enllestit a l’agost del 2020.

Degut a la crisi sanitària de la Covid-19, els terminis per les diferents etapes d’aquest Pla d’Acció Integral s’han allargat 3 mesos i ha calgut replantejar el calendari previst de reunions presencials, ja que moltes d’elles s’hauran de fer virtuals.

Els dies 16, 17 i 18 de juny, Vic ha liderat les jornades d’activació de la segona fase, en les que s’ha explicat els objectius a assolir en els propers 2 anys i s’ha treballat en diferents aspectes relacionats amb la xarxa com la metodologia HIA (Health Impact Assessment) que ha de permetre aconseguir indicadors fiables que relacionin salut i actuacions urbanístiques. També s’han dut a terme sessions de treball sobre comunicació i sobre els reptes que té per endavant cada soci en relació amb la temàtica del seu projecte.

La xarxa Healthy Cities està integrada al programa europeu Urbact i està formada per 9 ciutats (Vic; Loulé (Portugal); Bradford (Anglaterra); Alphen aan den Rijn (Holanda); Pärnu (Estònia); Anyksciai (Lituània); Farkadona (Grècia); Falerna (Itàlia) i Planning Authority Malta (Malta).

La recuperació de la zona del Puig dels Jueus centra la segona fase del projecte europeu Healthy Cities

El projecte europeu Healthy Cities, liderat per Vic, passa a la segona fase. Aquesta nova etapa, que tindrà una durada de dos anys, consistirà en definir les línies i les estratègies de treball per arribar a un Pla d’Acció propi de cada ciutat que forma part del projecte sobre la zona o els aspectes que vol millorar. En el cas de Vic aquest pla se centrarà en la recuperació integral de la zona del Puig dels Jueus, un gran pulmó verd de la ciutat. La primera fase del projecte, que es va iniciar el setembre passat i va durar sis mesos, va consistir en posar en comú els reptes i objectius de cada ciutat sobre aspectes relacionats amb l’urbanisme i la salut com ara el disseny i la gestió de les zones verdes, el model de mobilitat, els equipaments o l’accessibilitat. Urbact, un programa de Cooperació Territorial Europea finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), ha donat el vistiplau a la segona fase del projecte Healty Cities, que ha de concloure amb un Pla d’Acció per a cada una de les ciutats que formen part de la xarxa. Vic lidera aquest projecte europeu que té per objectiu millorar la salut de les ciutats a través de la planificació urbanística i del qual en formen part vuit ciutats més: Loulé (Portugal), Bradford (Anglaterra), Alphen aan den Rijn (Holanda), Pärnu (Estònia), Anyksciai (Lituània), Farkadona (Grècia), Falerna (Itàlia) i Planning Authority Malta (Malta). Degut a les conseqüències de la pandèmia, la secretaria d’Urbact ha decidit ampliar alguns terminis de la fase 2 i moltes de les reunions de treball previstes per dur a terme de manera presencial s’hauran de fer telemàticament, a l’espera que es puguin anar superant les fases de confinament.