La Qualitat Ambiental i la Biodiversitat al Puig dels Jueus

La 6ª reunió del Grup Local de Vic, celebrada el dia 23 de març es va dedicar a parlar sobre els aspectes de qualitat ambiental i biodiversitat a tenir en compte en la redacció del Pla d’Acció del Puig del Jueus.

A la reunió es va comptar amb la presència de dos experts. D’una banda, l’Albert Palou, president del Grup de Naturalistes d’Osona (GNO), i de l’altra, en Martí Franch, biòleg de l’Institut Català d’Ornitologia.

L’Albert Palou va presentar els diferents hàbitats existents a la zona, les seves característiques i els punts de debat relacionats amb la gestió que cal fer de l’espai i la vegetació a protegir i potenciar:

Imatges de la presentació d’Albert Palou

D’altra banda, en Martí Franch va posar en valor la importància de la zona del Puig dels Jueus des del punt de vista de la fauna que hi habita o que hi troba refugi en algun moment durant les migracions. A la zona del Puig dels Jueus s’hi han identificat fins a 160 espècies d’ocells, però també fins a 40 espècies de papallones, així com libèl·lules, rèptils i mamífers. Tot i que no s’ha fet mai un estudi de la biodiversitat de la zona, la riquesa és evident.

Tot seguit, es va dur a terme una activitat en grups reduïts per tal de determinar objectius i proposta d’accions relacionades amb els diferents aspectes presentats:

Tot seguit, es va dur a terme una activitat en grups reduïts per tal de determinar objectius i proposta d’accions relacionades amb els diferents aspectes presentats:

  • La Bassa
  • El turó del Puig dels Jueus
  • L’Anella verda
  • Il·luminació
  • Camins i infraestructura
  • Biodiversitat-Fauna
  • Biodiversitat-flora i vegetació
  • Agricultura

A continuació es van compartir els temes de debat de cadascun dels grups.

Alguns dels temes tractats van ser: la necessitat de conservar els marges i el valor de les comunitats herbàcies com a connectors; la gestió dels espais respectuosa amb la diversitat vegetal; la diferenciació dels usos en els espais; la identificació clara dels itineraris i els camins; la incompatibilitat amb actes massius; la conservació de l’activitat agrícola no intensiva o l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

En les properes reunions es seguirà aprofundint en aquests temes per tal d’arribar a un consens en les accions previstes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.